Skola piedāvā.

  • Mērķtiecīga skolas un vecāku sadarbība.
  • Skolā ir teicams nodrošinājums ar informācijas tehnoloģijām un interneta pieslēgumu.
  • Harmoniska, estētiska un sakārtota skolas vide un apkārtne.
  • Slēgta zaļā zona ar sakņu dārzu un rotaļu laukumu.
  • Individuāla sadarbība ar skolotāju, balstīta Montessori pedagoģijā.
  • Neliels bērnu skaits klasē.
  • Skolā ir teošinājums — gan Montessori materiāliem, gan mūsdienīgām -tehnoloģijām, gan citiem uzskates materiāliem un mācību piederumiem.
  • Regulāras mācību ekskursijas padziļinātai zināšanu apguvei.
  • Skola piedāvā iespēju fakultatīvi apgūt svešvalodas - angļu valodu 1., 2. klasē, latviešu      valodu, matemātiku.
  • Skola piedāvā organizēt pagarinātās dienas grupu.