Rizolūcija – teica Trusītis,-ir, kad mēs visi parakstāmies un pasniedzam to Kristoferam Robinam. Viņi parakstījās: Pūks, Puce, Sivns, I-ā, Trusitis, Kenga, Kleksis, Traips. Un gāja ar savu Rizolūciju pie Kristofera Robina. (A. Milns)

Lai apmeklētu privāto pirmsskolas izglītības iestādi Mazulītis Rū, ir nepieciešams:

 • Zvanīt pa tālr.:
 • Rīgas filiāles tālr: 26307814
 • Mārupes filiāles tālr: 26376916
 • Rīgas filiāles e-pasts: riga@mazulitisru.lv
 • Mārupes filiāles e-pasts: marupe@mazulitisru.lv
 • Tikties ar vadītāju un iepazīties ar mūsu iestādi.

Lai noslēgtu līgumu, ir nepieciešami dokumenti:

 • Bērna dzimšanas apliecība
 • Vecāku pase (uzrādīt)

Lai apmeklētu pirmsskolu, ir nepieciešami:

 • Izglītojamā medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u)
 • Profilaktiskās potēšanas karte (veidlapa Nr.063/u)
 • Ārsta izziņa, ka izglītojamais nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem pēdējās trīs dienas, pirms sāk apmeklēt PPII. Izziņa iesniedzama pirmajā PPII apmeklējuma dienā.

Maksa par pirmsskolas izglītības iestādi:.

Iestāšanās maksa (vienreizēja)  100 EUR

Bērna uzturēšanās maksa mēnesī 380 EUR

*Iestāšanās maksa (vienreizēja) 100 EUR Bērna uzturēšanās maksa mēnesī 380 EUR ja bērns tiek līdzfinansēts no pašvaldības, kurā viņš ir deklarēts.

Pašvaldību līdzfinansējums:

Pašvaldība Bērna vecums 1,5-4 g Bērna vecums 5-6 g
Rīga 246,19 eiro 187,59 eiro
Babīte 320 eiro 266 eiro
Jūrmala 279,20 eiro  
Ķekava 232 eiro  
Mārupe 262,96 eiro 204,76 eiro
Olaine 257,08 eiro 199,29 eiro
Ozolnieki 238,24 eiro 163,03 eiro
Salaspils 238,24 eiro  

*Pašvaldību līdzfinansējumi tiek piešķirti pilnā apmērā , ja ir izpildīti visi nosacījumi no vecāku puses šo finansējumu saņemšanai.

 

Ēdināšanas maksa (par katru apmeklētu dienu) Rīgas fil. Zemītes ielā 6a (gatavojam uz vietas iestādē) Ēdināšanas maksa (par katru apmeklēto dienu)  4.00 EUR

Ēdināšanas maksa (par katru apmeklēto dienu) Mārupes fil. Zeltrītu ielā 26  3,50 EUR

 

 • Maksājot par visu gadu vienā maksājumā, iespējamas atlaides
 • Ja iestādi apmeklē vairāki bērni no vienas ģimenes, ir iespējamas atlaides

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulītis Rū” bankas rekvizīti:

SIA „Mazulītis Rū”, reģ.nr. 40103178871

Adrese : Zemītes iela 6a, Rīga; LV-1002; Filiāles adrese: Zeltrītu iela 26, Mārupe, LV-2167

A/S SWEDBANK, kods HABALV22, norēķinu konts: LV54HABA0551030174484;

A/S “DnbNord” banka; kods RIKO LV 2X, norēķinu konts: LV64RIKO0002013105234