Rizolūcija – teica Trusītis,-ir, kad mēs visi parakstāmies un pasniedzam to Kristoferam Robinam. Viņi parakstījās: Pūks, Puce, Sivns, I-ā, Trusitis, Kenga, Kleksis, Traips. Un gāja ar savu Rizolūciju pie Kristofera Robina. (A. Milns)

Lai apmeklētu privāto pirmsskolas izglītības iestādi Mazulītis Rū, ir nepieciešams:

 • Aizpildīt pieteikumu: https://mazulitis.cbis.lv/pieteikties-rinda
 • Zvanīt vadītājai: 26376916
 • Rīgas filiāles e-pasts: riga@mazulitisru.lv
 • Mārupes filiāles e-pasts: marupe@mazulitisru.lv
 • Tikties ar vadītāju un iepazīties ar mūsu iestādi.

Lai noslēgtu līgumu, ir nepieciešami dokumenti:

 • Bērna dzimšanas apliecība
 • Vecāku pase (uzrādīt)

Lai apmeklētu pirmsskolu, ir nepieciešami:

 • Izglītojamā medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u)
 • Profilaktiskās potēšanas karte (veidlapa Nr.063/u)
 • Ārsta izziņa, ka izglītojamais nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem pēdējās trīs dienas, pirms sāk apmeklēt PPII. Izziņa iesniedzama pirmajā PPII apmeklējuma dienā.

Maksa par pirmsskolas izglītības iestādi:.

Iestāšanās maksa (vienreizēja)  300 EUR

Bērna uzturēšanās maksa mēnesī 420 EUR

 

Pašvaldību līdzfinansējums:

Pašvaldība Bērna vecums 1,5-4 g Bērna vecums 5-6 g
Rīga 266,69 eiro 199,63  eiro
Babīte 364 eiro 291 eiro
Jūrmala 290 eiro 179 eiro
Ķekava 277,90 eiro 200,68 eiro
Mārupe 295,85 eiro 295,85 eiro
Olaine 302,72 eiro 216,61 eiro
Ozolnieki 277,05 eiro 190,52 eiro
Salaspils 267,00 eiro 201.00 eiro

*Pašvaldību līdzfinansējumi tiek piešķirti pilnā apmērā , ja ir izpildīti visi nosacījumi no vecāku puses šo finansējumu saņemšanai.

 

Ēdināšanas maksa (par katru apmeklētu dienu) Rīgas fil. Zemītes ielā 6a (gatavojam uz vietas iestādē) - 4.00 EUR*

*Rīgas pašvaldība Rīgā deklarētajiem bērniem ēdināšanas izmaksas sedz 1,99 eur / dienā, daudzbērnu ģimenēm 2,77 eur / dienā;

*Ozolnieku novadā deklarēto bērnu domes atbalsts ēdināšanai ir 2,03 eur/dienā

Ēdināšanas maksa (par katru apmeklēto dienu) Mārupes fil. Sauliešu iela 22 - 4.00 EUR*

*Ozolnieku novadā deklarēto bērnu domes atbalsts ēdināšanai ir 2,03 eur / dienā

 

 • Maksājot par visu gadu vienā maksājumā, iespējamas atlaides
 • Ja iestādi apmeklē vairāki bērni no vienas ģimenes, ir iespējamas atlaides

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulītis Rū” bankas rekvizīti:

SIA „Mazulītis Rū”, reģ.nr. 40103178871

Adrese : Zemītes iela 6a, Rīga; LV-1002; Filiāles adrese: Sauliešu iela 22, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167

A/S SWEDBANK, kods HABALV22, norēķinu konts: LV54HABA0551030174484;

A/S “DnbNord” banka; kods RIKO LV 2X, norēķinu konts: LV64RIKO0002013105234