Rizolūcija – teica Trusītis,-ir, kad mēs visi parakstāmies un pasniedzam to Kristoferam Robinam. Viņi parakstījās: Pūks, Puce, Sivns, I-ā, Trusitis, Kenga, Kleksis, Traips. Un gāja ar savu Rizolūciju pie Kristofera Robina. (A. Milns)

Lai apmeklētu privāto pirmsskolas izglītības iestādi Mazulītis Rū, ir nepieciešams:

 • Zvanīt pa tālr.:
 • Rīgas filiāles tālr: 26307814; 67610683
 • Mārupes filiāles tālr: 26376916
 • Rīgas filiāles e-pasts: riga@mazulitisru.lv
 • Mārupes filiāles e-pasts: marupe@mazulitisru.lv
 • Tikties ar vadītāju un iepazīties ar mūsu iestādi.

Lai noslēgtu līgumu, ir nepieciešami dokumenti:

 • Bērna dzimšanas apliecība
 • Vecāku pase (uzrādīt)

Lai apmeklētu pirmsskolu, ir nepieciešami:

 • Izglītojamā medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u)
 • Profilaktiskās potēšanas karte (veidlapa Nr.063/u)
 • Ārsta izziņa, ka izglītojamais nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem pēdējās trīs dienas, pirms sāk apmeklēt PPII. Izziņa iesniedzama pirmajā PPII apmeklējuma dienā.

Maksa par pirmsskolas izglītības iestādi:.

Iestāšanās maksa (vienreizēja)  100 EUR

Bērna uzturēšanās maksa mēnesī 380 EUR

*Iestāšanās maksa (vienreizēja) 100 EUR Bērna uzturēšanās maksa mēnesī 380 EUR Ja bērns tiek līdzfinansēts no pašvaldības, kurā viņš ir deklarēts.

 

Rīgas Domes līdzfinansējums ir 231 EUR

Mārupes novada līdzfinansējums ir 228 EUR

Babītes novada līdzfinansējums ir 298 EUR

Olaines pagasta līdzfinansējums ir 232,44 EUR

Ķekavas pagasta līdzfinansējums ir 232 EUR

Salaspils novada līdzfinansējums ir 237 EUR

*Pašvaldību līdzfinansējumi tiek piešķirti pilnā apmērā , ja ir izpildīti visi nosacījumi no vecāku puses šo finansējumu saņemšanai.

 

Ēdināšanas maksa (par katru apmeklētu dienu) Rīgas fil. Zemītes ielā 6a (gatavojam uz vietas iestādē) Ēdināšanas maksa (par katru apmeklēto dienu)  4.00 EUR

Ēdināšanas maksa (par katru apmeklēto dienu) Mārupes fil. Zeltrītu ielā 26 (pakalpojumu nodrošina SIA Aniva) 3,50 EUR

 

 • Maksājot par visu gadu vienā maksājumā, iespējamas atlaides
 • Ja iestādi apmeklē vairāki bērni no vienas ģimenes, ir iespējamas atlaides

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulītis Rū” bankas rekvizīti:

SIA „Mazulītis Rū”, reģ.nr. 40103178871

Adrese : Zemītes iela 6a, Rīga; LV-1002; Filiāles adrese: Zeltrītu iela 26, Mārupe, LV-2167

A/S SWEDBANK, kods HABALV22, norēķinu konts: LV54HABA0551030174484;

A/S “DnbNord” banka; kods RIKO LV 2X, norēķinu konts: LV64RIKO0002013105234