„Nepagāja ilgs laiks, kad visi bija gatavi, sapulcējušies Meža vidū, un Ekspotīcija varēja sākties. Pa priekšu gāja Kristofers Robins ar Trusīti, tad Sivēns ar Pūku, tad Kenga ar Mazulīti Rū kabatā, tad Pūce, I-ā un beidzot garā virtenē visi Trusīša radi un draugi.” (A. Milns)

Montessori skolas vadlīnijas

"Izglītības uzdevums ir ieinteresēt bērnu ārējā aktivitātē, kam viņš vēlētos veltīt visu savu potenciālu." M.Montessori

Atmosfēra
- Klasē ir rosīga un darbīga atmosfēra, bez lieka trokšņa un nekārtības.
- Tiek veicināta un atbalstīta skolēnu vēlme strādāt pie pašu iecerētajiem mācību projektiem.
- Skolēni bieži strādā nelielās grupās.
- Skolēniem ir pieejami materiāli, lai strādātu pie individuālajiem projektiem.
- Skolēni ir priecīgi, zinātkāri un izrāda lielu entuziasmu par savām aktivitātēm.


- Katra skolēna īpatnības tiek ņemtas vērā –tiek atzīmēti panākumi un sniegts atbalsts pārvarot grūtības.
- Skolā valda savstarpējas cieņas atmosfēra – starp bērniem, starp pieaugušajiem, kā arī bērnu un pieaugušo starpā.
- Skolas kolektīvā valda pieklājība.
- Skolēni regulāri dodas izpētes ekskursijās ārpus skolas telpām.
- Skolas vide skolēniem fiziski, emocionāli, sociāli un intelektuāli droša.
- Tā ir pozitīva vieta, kur tiek atbalstīts un ievērots katra skolēna mācību stils un vajadzības.
- Mācību process ir dinamisks, stimulējošs un aizraujošs.
- Mācību process izvirza augstas prasības, rosinot katru skolēnu sasniegt maksimālo.
- Mācību procesā netiek pielietotas ne balvas, ne sodi.
- Mācību process tiek organizēts tā, lai bērni netraucēti strādātu vismaz 3 stundas dienas pirmajā pusē un 2-3 stundas pēcpusdienā.