Ineta Kalniņa - skolas direktore

Skolā nav divu vienādu dienu. Tas ir neparasts un notikumiem piepildīts darbs. Jaunākajā skolas vecumposmā bērns ir zinātkārs, ar spilgtu iztēli un vēlmi darboties. Skolotājam kā palīgam ir jārosina skolēna spēja pašam izdomāt, izpētīt un izdarīt. Tas attīsta atbildīgu, spriestspējīgu un patstāvīgu personību. Ļoti svarīgi bērna attīstībā ir tas, kā veidosies skolotāja un skolēnu, kā arī vienaudžu savstarpējās attiecības. Šī mijiedarbība ir jāuztver kā pieredzes apmaiņas process kopējā sadarbībā, emocionāli labvēlīgā gaisotnē, kur visi ir mācību procesa organizētāji un noteicēji. Šādas, kopīgi organizētas un emocionāli piepildītas mācības būs skolēnam personīgi nozīmīgas. Katrs bērns ir unikāla personība, kura skolotājam jāspēj pieņemt un veicināt viņa izaugsmi.

 

Silvija Gavare - skolotāja

“When you look at life through eyes of gratitude, the world becomes a magical and amazing place.”
Kad tu skaties uz pasauli ar pateicību, tā tev atklājas pilna brīnumu un pārsteigumu