Ineta Kalniņa - skolas direktore

Māca - latviešu valodu, sociālās zinības, mākslu.

 

Katrīne Vīksniņa - direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā

Māca - dabaszinības, mūziku.

 

Karolīne Siliņa - skolotāja

Māca - latviešu valodu, mākslu, kristīgo mācību.

 

Linda Liepiņa - skolotāja

Māca - matemātiku.

 

Silvija Gavare - skolotāja

Māca - angļu valodu.
 

Dita Lapsiņa - skolotāja, speciālais pedagogs

Māca - ētiku, rokdarbus, darbs ar bērniem ar speciālajām vajadzībām.

 

Agnese Feldmane - skolotāja

Māca - sportu, veselības vingrošanu.