Montessori skolas vadlīnijas

"Izglītības uzdevums ir ieinteresēt bērnu ārējā aktivitātē, kam viņš vēlētos veltīt visu savu potenciālu." M.Montessori

Atmosfēra
- Klasē ir rosīga un darbīga atmosfēra, bez lieka trokšņa un nekārtības.
- Tiek veicināta un atbalstīta skolēnu vēlme strādāt pie pašu iecerētajiem mācību projektiem.
- Skolēni bieži strādā nelielās grupās.
- Skolēniem ir pieejami materiāli, lai strādātu pie individuālajiem projektiem.
- Skolēni ir priecīgi, zinātkāri un izrāda lielu entuziasmu par savām aktivitātēm.


- Katra skolēna īpatnības tiek ņemtas vērā –tiek atzīmēti panākumi un sniegts atbalsts pārvarot grūtības.
- Skolā valda savstarpējas cieņas atmosfēra – starp bērniem, starp pieaugušajiem, kā arī bērnu un pieaugušo starpā.
- Skolas kolektīvā valda pieklājība.
- Skolēni regulāri dodas izpētes ekskursijās ārpus skolas telpām.
- Skolas vide skolēniem fiziski, emocionāli, sociāli un intelektuāli droša.
- Tā ir pozitīva vieta, kur tiek atbalstīts un ievērots katra skolēna mācību stils un vajadzības.
- Mācību process ir dinamisks, stimulējošs un aizraujošs.
- Mācību process izvirza augstas prasības, rosinot katru skolēnu sasniegt maksimālo.
- Mācību procesā netiek pielietotas ne balvas, ne sodi.
- Mācību process tiek organizēts tā, lai bērni netraucēti strādātu vismaz 3 stundas dienas pirmajā pusē un 2-3 stundas pēcpusdienā.