„Domās atskatījies uz tām laimīgajām stundām, ko viņš Mežā bija pavadījis …, Sivēns drošsirdīgi pamāja Pūkam un teica, ka tas esot Ļoti Gudrs pla-pla-pla…Gudrs pla-pla-plāns.” (A. Milns)
Keramika

   Sadarbībā ar SIA "AO Studio".

Keramika/veidošana palīdz attīstīt pirkstu sīko motoriku, kas labvēlīgi ietekmē runas attīstību; paplašina bērnu redzesloku un vārdu krājumu, darbības pieredzi; pozitīvi ietekmē psihisko un fizisko veselību, kas ir arī mākslas terapijas izpausme.

Gatavie darbiņi tiek apdedzināti un paliek bērniem.

  Nodarbības notiek - piektdienu pēcpusdienās.

  Nodarbības paredzētas bērniem no 3 gadu vecuma.

 

Tautas deju nodarbības

Tautas deju nodarbības DEJOTPRIEKS (RD IKSD licence Nr. DIKS-16-263-ail) 

aicina visus bērnus, kuri vēlas iepazīt latviešu tautas deju!

Nodarbībās apgūsim latviešu tautas dejas pamatsoļus, horeogrāfijas, kā arī latviešu tautas rotaļas, rotaļdejas un rotaļspēles. Nodarbībās  veiksim ritmikas, improvizācijas un ķermeņa nostādīšanas vingrinājumus. Savus sasniegumus demonstrēsim bērnudārza tematiskajos koncertos  un gada atskaites koncertā, attīstot uzstāšanās mākslu.

Nodarbības notiek - otrdienu un ceturtdienu pēcpusdienās.

Nodarbības paredzētas bērniem vecumā no 2,5 līdz 7 gadiem.

Nodarbības vada - deju un ritmikas skolotāja Dārta Sproģe.

Angļu valoda

Sadarbībā ar Rīgas 1. valodu skolu.

     Nodarbības notiek - pirmdienu un trešdienu pēcpusdienās.

     Nodarbības paredzētas 4-7 gadus veciem bērniem.

Logopēda nodarbības

"Sportiskais Rū"

Sporta interešu izglītības pulciņa mērķis ir sekmēt  bērnu veselības nosiprināšanu, attīstīt bērnu fiziskās īpašības, rosināt padziļinātu interesi par sporta spēlēm, kā arī pilnveidot iemaņas un prasmes dažādos sporta veidos un spēlēs.

  Nodarbības notiek - pirmdienās un trešdienās plkst.16.20.

  Nodarbības paredzētas 3 - 7 gadus veciem bērniem.

Nodarbības vada - sporta skolotāja Agnese Feldmane.Mūzika "Nāc sadziedāt"

" Nāc sadziedāt ".

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 16:00-17:10

Nodarbības vada skolotāja Agita

Vokālajās nodarbībās mēs attīstam vokālās iemaņas, mācāmies dziedāt ansamblī un pasniegt dziesmu kā priekšnesumu. (ja bērns apmeklē muzikālā teātra nodarbības, tad vokālā studija tajā ir iekļauta). Individuālajās Vokāla nodarbībās mācāmies dziedāt solo, apgūstam dziesmas mākslinieciskā izpildījuma prasmes un veidojam pirmās mūzikas teorijas iemaņas – mācāmies notis, dinamikas zīmes u.t.t.)) Individuālajās instrumenta spēles nodarbībās apgūstam pirmās iemaņas mūzikas instrumenta spēlēšanā. Iepazīstam instrumenta noslēpumus, mācāmies no skaņām veidot mūziku…. Veidojam pirmās mūzikas teorijas iemaņas – mācāmies notis, dinamikas zīmes u.t.t.)

Krievu valoda

Krievu valoda.

Nodarbības notiek pirmdienās un tešdienās plkst. 16:00

Nodarbību vada skolotāja Aļona

Nodarbībās mācamies runāt par mūsu ikdienu, dziedam dziesmas, skaitam dažādus dzejoļus. Teatralizējam pasakas, iejūtoties dažādos tēlos. Mācamies klausīties un sadzirdēt, kā skan krievu valoda. 

Angļu valoda

Angļu valoda

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 16:40-17:45

Nodarbības vada skolotāja Elīna

Laipni aicinām mūsu angļu valodas studijā. Angļu valodas kurss pirmsskolas bērniem ir mūzikas un angļu valodas kopsavilkums, jo visas tēmas ir piedāvātas ar muzikālo pavadījumu. Ar vieglo, melodisko dziesmu palīdzību bērni ātri un bez pūlēm uztver izteicienus un gramatikas konstrukcijas. Turklāt dziesmiņas attīsta vārdu krājumu un muzikālo dzirdi. Spēļu elementi daudzās dziesmiņās atļauj pārvērst katru nodarbību aizraujošā spēlē. Skolas vecuma bērniem tiek attīstītas arī lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Tiek plaši izmantoti dažādi uzskates līdzekļi, lomas spēles, klausīšanas uzdevumi, dialogi utt.

Sporta nodarbības

Sporta nodarbības  "Bumbošana"

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 16:00 - 17:10

Nodarbības vada skolotāja Laila

Sportiskas aktivitātes ar bumbām un bez tām, ejam rotaļās, spēlējam spēles un jautri pavadām pēcpusdienu kopā bumbojot.

 

Dažadu stilu dejas

Dažadu stilu dejas

Nodarbības notiek trešdienās un piektdienās plkst.16:00-17:10

Nodarbības vada skolotāja Laila

Apgūstam pirmos deju pamatsoļus, attīstam ritma izjūtu, mācamies klausīties mūziku. Iestudējam dejas. Katru gadu janvārī veidojam muzikālu priekšnesumu, ko rādam citiem.