Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Mazulītis Rū”

Privātā Montessori sākumskola

Adrese: Rīga, Zemītes iela 6a, Rīga, LV-1002; Zeltrītu iela 26, Mārupe.

Rīgas filiāle: 26376916, e-pasts: riga@mazulitisru.lv

Mārupes filiāle: 26376916, e-pasts: marupe@mazulitisru.lv

Skola: 26576270, e-pasts:info@montessorisakumskola.lv

Gramatvedība: 67610683 e-pasts: gramatvediba@mazulitisru.lv

Valde:

26137396; e-pasts: mazulitisru@mazulitisru.lv

                e-pasts: valde@mazulitisru.lv

Rekvizīti:

SIA „Mazulītis Rū”, Reģ.nr. 40103178871 Jur. adrese : Stīpnieku ceļš 7/2, Mārupe, LV-2167, A/S SWEDBANK, kods HABALV22, norēķinu konts: LV54HABA0551030174484; A/S “DnbNord” banka; kods RIKO LV 2X, norēķinu konts: LV64RIKO0002013105234

Zemītes iela 6A, Pirmsskola, Sākumskola

Zeltrītu iela 26, Pirmsskola