Dance

Deja un ritmika iespaido personības attīstību, tas ir vēl viens sazināšanās līdzeklis, kas bērnam palīdz ne tikai izjust mūziku, bet arī veido interesi par citiem mākslas veidiem.

English

Laipni aicinām mūsu angļu valodas studijā. Angļu valodas kurss pirmsskolas bērniem ir mūzikas un angļu valodas kopsavilkums, jo visas tēmas ir piedāvātas ar muzikālo pavadījumu. Ar vieglo, melodisko dziesmu palīdzību bērni ātri un bez pūlēm uztver izteicienus un gramatikas konstrukcijas. Turklāt dziesmiņas attīsta vārdu krājumu un muzikālo dzirdi. Spēļu elementi daudzās dziesmiņās atļauj pārvērst katru nodarbību aizraujošā spēlē. Skolas vecuma bērniem tiek attīstītas arī lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Tiek plaši izmantoti dažādi uzskates līdzekļi, lomas spēles, klausīšanas uzdevumi, dialogi utt.Music

Vokālajās nodarbībās mēs attīstam vokālās iemaņas, mācāmies dziedāt ansamblī un pasniegt dziesmu kā priekšnesumu. (ja bērns apmeklē muzikālā teātra nodarbības, tad vokālā studija tajā ir iekļauta). Individuālajās Vokāla nodarbībās mācāmies dziedāt solo, apgūstam dziesmas mākslinieciskā izpildījuma prasmes un veidojam pirmās mūzikas teorijas iemaņas – mācāmies notis, dinamikas zīmes u.t.t.)) Individuālajās instrumenta spēles nodarbībās apgūstam pirmās iemaņas mūzikas instrumenta spēlēšanā. Iepazīstam instrumenta noslēpumus, mācāmies no skaņām veidot mūziku…. Veidojam pirmās mūzikas teorijas iemaņas – mācāmies notis, dinamikas zīmes u.t.t.) Nodarbības notiek dažādās vecuma grupās – gan pirmsskolas, gan pamatskolas vecuma bērniem.

Dance

Deja un ritmika iespaido personības attīstību, tas ir vēl viens sazināšanās līdzeklis, kas bērnam palīdz ne tikai izjust mūziku, bet arī veido interesi par citiem mākslas veidiem.

Dance

Laipni aicinām mūsu angļu valodas studijā. Angļu valodas kurss pirmsskolas bērniem ir mūzikas un angļu valodas kopsavilkums, jo visas tēmas ir piedāvātas ar muzikālo pavadījumu. Ar vieglo, melodisko dziesmu palīdzību bērni ātri un bez pūlēm uztver izteicienus un gramatikas konstrukcijas. Turklāt dziesmiņas attīsta vārdu krājumu un muzikālo dzirdi. Spēļu elementi daudzās dziesmiņās atļauj pārvērst katru nodarbību aizraujošā spēlē. Skolas vecuma bērniem tiek attīstītas arī lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Tiek plaši izmantoti dažādi uzskates līdzekļi, lomas spēles, klausīšanas uzdevumi, dialogi utt.