Dalība Ekoskolu programmā ir aktivitāte, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē.

Ekoskolu programma ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ietvars vides izglītības aktivitāšu sekmīgai iekļaušanai izglītības iestāžu ikdienā.

Ekoskolu programmas Zaļais Karogs tiek piešķirts izglītības iestādēm, kas ilgtermiņā demonstrē izcilu sniegumu ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.

Izglītības iestādes, kas Latvijā vēl ir ceļā uz Starptautisko Zaļo Karogu, var iegūt nacionālā līmeņa godalgu – Latvijas Ekoskolas nosaukumu. 2014./2015. mācību gadā arī "Mazulītim Rū" tika piešķirts Latvijas Ekoskolas nosaukums!