Bēbīšu skoliņa aicina uz interesantām un attīstošām nodarbībām mazuļus no 1 gada līdz 3 gadu vecumam. Pie skolotājas un PEP mammas Zanes Miļūnas.

"Būtiski ir lai bērns pats atklātu pēc iespējas vairāk lietu. Palīdzot viņam atrisināt visus uzdevumus, mēs laupām tieši to, kas ir svarīgākais bērna garīgajā attīstībā. Bērns, kurš lietas atklāj, patstāvīgi eksperimentējot, iegūst pavisam citādākas zināšanas, nekā bērns, kuram tiek piedāvāts gatavs uzdevuma atrisinājums".  (Emmija Piklere.)

Spēlēšanās ir bērna iekšēja nepieciešamība un veids, kā mazulis apgūst pasaules noteikumus un sakarības. Rotaļājoties mazulis saprot, ka šī pasaule ir izzināma un viņš pats spēj  veikt šo izzināšanas darbību. Un – kas būtiski- pašam atklājot ko jaunu, ir iespēja piedzīvot prieku! Prieku par sasniegto mērķi, prieku par atklājumu, prieku par to, ka es PATS to esmu izpētījis un sapratis! Un šis prieks ir vislabākais motivators turpmākajiem izpētes darbiem! Nodarbībās piedāvājam iespēju piedzīvot jaunus un iedvesmojošus atklājumus kopā ar vienaudžiem. Papildu informācija; http://www.mazs-top-liels.lv/