„Kenga un Rū jauko pēcpusdienas laiku pavadīja meža smiltiņās. Mazulītis Rū vingrinājās ķengurlēcienos, krizdams kurmju alās un rāpdamies atkal ārā, bet Kenga uztraukti skraidīja viņam pakaļ un runāja: -Tikai vēl vienu lēcienu, dārgumiņ, un tad mums jāiet mājās!”

Mazuļiem no 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam tiek piedāvātas brīvās rotaļāšanās nodarbības.

Nodarbību laiki:

6/7mēn. - 11/12 mēn. otrdienās plkst.12:00

1 gada - 2 gadu vecumam otrdienās plkst. 10:00; trešdienās plkst. 11:00. (divas atsevišķas grupas) 

Par nodarbībām vairāk var uzzināt: http://www.mazs-top-liels.lv/post/155754794151/par-br%C4%ABv%C4%81s-rota%C4%BC%C4%81%C5%A1an%C4%81s-nodarb%C4%ABb%C4%81m