"Lai kur arī es ietu, Pūks ir man līdzās, mēs ar Pūku vienmēr esam kopā- Ko es bez Tevis iesāktu? – Es jautāju Pūkam. – Taisnība, vienam nekad nav pārāk jautri, divatā ir draudzīgāk, – Pūks piekrita.– tā nu tas ir, – viņš apmierināti nopūtās.” (A. Milns)